Bạn đã nghe đến các chỉ số như 𝑰𝑸 (𝘐𝘯𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘘𝘶𝘰𝘵𝘪𝘦𝘯𝘵), 𝑬𝑸 (𝐸𝑚𝑜𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡). Vậy liệu bạn đã biết đến chỉ số vượt khó 𝑨𝑸 (𝐴𝑑𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡) với công thức

20%𝑰𝑸 + 𝟴𝟬% (𝑬𝑸+𝑨𝑸) = 𝟭𝟬𝟬% 𝗧𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗼̂𝗻𝗴.

Đây chính là công thức do các chuyên gia tâm lý giáo dục Isʀᴀᴇʟ đề ra. Trong khi các quốc gia, dân tộc khác chỉ chú trọng đến các chỉ số 𝑰𝑸, 𝑬𝑸. Thì tại Isʀᴀᴇʟ, việc giáo dục của dân tộc Do Thái lại chú trọng vào chỉ số vượt khó 𝑨𝑸 cho các trẻ em ngay từ lúc nhỏ hơn là các chỉ số 𝑰𝑸, 𝑬𝑸.

Công thức thành công từ cá chuyên gia tâm lý giáo dục ISRAEL chỉ số vượt khó 𝑨𝑸

Vốn do họ hiểu được rằng; mọi việc trên cuộc sống này không phải lúc nào cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngay cả gian hùng một thời là Tào Tháo cũng đã phát biểu; ” Trên thế gian này chưa từng có người tướng nào trăm trận trăm thắng, chỉ có bại mà không nản”

Nếu không có chỉ số vượt khó 𝑨𝑸. Thì liệu các chỉ số 𝑰𝑸 hay 𝑬𝑸 có còn mang lại giá trị hay không? Tất nhiên là còn. Tuy nhiên nếu như lâm vào nghịch cảnh thì sẽ như thế nào? Liệu bạn có thể chịu đựng, vượt qua nó. Hay bạn sẽ bị nó chôn vùi cùng với các chỉ số 𝑰𝑸, 𝑬𝑸 mà bạn đã cố gắng phát triển?

chỉ số vượt khó 𝑨𝑸

Chỉ số 𝑨𝑸 chính là một sự chuẩn bị không thể thiếu mà mỗi người chúng ta cần phải trang bị trước khi bước ra xã hội hiện nay. Do đó, hãy nhớ lấy công thức này và học tập cách cân bằng, ứng xử để có thể giải quyết các trường hợp sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta nhé!

Trần Cẩm Thành

>>>Tư duy giáo dục Israel và kinh nghiệm rút ra cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam