Điều gì sẽ xảy ra nếu người đảm nhận dự án này rời khỏi công ty?. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không nhận được tất cả những nguồn lực yêu cầu? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một sự thiếu hụt lao động trong một bộ phận quan trọng?.

Con người

Hoặc ngược lại, điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể kết hợp một đội ngũ toàn những nhân viên xuất sắc hoặc tuyển chọn một chuyên gia xuất chúng? Hãy đánh giá những yếu tố rủi ro này một cách cẩn thận dựa trên tác động nhân sự đối với sự thành công của dự án.

Công nghệ

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn gặp phải sự cố khi vận hành công nghệ mới vào doanh nghiệp?. Những yếu tố rủi ro nào xảy ra nếu nhân viên gặp khó khăn với việc thích nghi với một hệ thống làm việc có sự can thiệp của công nghệ mới?. Điều gì sẽ xảy ra nếu sự đầu tư công nghệ trở nên lỗi thời nhanh hơn so với tính toán, kế hoạch nâng cấp của doanh nghiệp là gì ?.

Chất lượng/kết quả làm việc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu giải pháp của bạn không mang lại hiệu quả như mong đợi; dù tốt hơn hay tệ hơn?. Điều gì sẽ xảy ra nếu chất lượng tồi tệ là kết quả của một tần suất làm việc quá tải?. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể thực hiện lời hứa về những đề xuất giá trị của mình.

Phạm vi

Những yếu tố rủi ro nào xảy ra nếu dự án cần bao gồm nhiều hơn (hoặc ít hơn) vùng địa lý, nhân viên hoặc khách hàng?. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người liên đới thay đổi yêu cầu? Điều gì sẽ xảy ra nếu một sự thay đổi điều hành mang đến một cơ hội mới?.

Lịch trình

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không thể bắt kịp ngày công bố?. Điều gì cho phép bạn đi trước lịch trình?. Có điều gì bên ngoài dự án cần phải diễn ra trước khi bạn có thể hoàn thiên nó không?.

Phan Hoàng Thư theo thuyết của Ray Sheen và Amy Gallo.

Những câu hỏi lãnh đạo phải trả lời trước khi ra quyết định trong quản lý điều hành doanh nghiệp

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments