Những ý tưởng mang tính sáng tạo, phong phú, mới mẻ là một lực đẩy cho sự tiến bộ liên tục cho mọi doanh nghiệp hay tổ chức. Điều đó không chỉ đến cấp lãnh đạo, mà còn xuất phát từ tất cả tuyến thấp hơn của tổ chức.

Ngày nay tuyến dưới – nhân viên là một nguồn của sự đổi mới, họ cần được trao quyền nhiều hơn. Ngọn nguồn của thay đổi sáng tạo chỉ có kết quả từ sự tương tác giữa lãnh đạo và đội ngũ nhân viên.

Rất nhiều ý tưởng lớn đến từ tất cả mọi người. Nên họ cần được tạo môi trường đóng góp ý kiến. Dù là những ý kiến đơn giản. Nếu không có những đề xuất mới, tổ chức sẽ không bao giờ vượt qua những nguy cơ, điểm yếu. Để vượt lên trên ngưỡng thành tựu trong quá khứ, hay đối thủ của mình.

Một tổ chức – doanh nghiệp tiến bộ sẽ luôn biết thúc đẩy tính đổi mới sáng tạo. Họ hiểu đó là xương sống. Là huyết mạnh chi phối hoạt động để nâng cao dịch vụ. Trở thành một nét văn hóa vững chắc, căn cơ để tổ chức, doanh nghiệp vươn lên.

Những đề xuất sáng tạo không bao giờ có thể ươm mầm sinh trưởng và bứt phá trong một môi trường đầy tính thể chế nhiêu khê. Môi trường như thế sẽ kiềm hãm sự thay đổi và tính sáng tạo, không khuyến khích được việc trao đổi các ý tưởng, thông tin một cách minh bạch rõ ràng giữa các cấp với nhau.

Các lãnh đạo như thế, sẽ không bao giờ có cho mình một tư duy tìm kiếm tính sáng tạo. Hay những điều mới mẻ. Vì họ sẽ hành động như cách họ đã làm, đã hiểu trước đó.

Lối tư duy, hành động mà bản thân cảm thấy quen thuộc, sẽ giúp các lãnh đạo cảm thấy tự tin thoải máy khi làm việc. Vì đổi mới sáng tạo sẽ có hướng phá đi những thói quen đó. Nó đòi hỏi người lãnh đạo phải tự thúc đẩy bản thân ra khỏi vùng an toàn. Chống lại sự thay đổi tiến bộ là giết chết con đường phát triển.

Phan Hoàng Thư

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments