31 C
Ho Chi Minh City
Thứ Sáu, 22/09/2023
- Advertisement -spot_img

TAG

28 nguyên tắc lập quốc

Kiến tạo nước Mỹ: Tuân thủ luật pháp hơn là tuân theo ý chí lãnh đạo – nguyên tắc số 22

chúng ta phải dùng pháp luật để quản lý con người chứ không phải dùng ý chí con người để quản lý con người, tức là dùng pháp quyền hơn là dùng sự cai trị của con người. Công dân phải tuân thủ luật pháp hơn là theo ý chí lãnh đạo.

Kiến tạo nước Mỹ: Thiết lập chính quyền địa phương vững mạnh – nguyên tắc số 21

Các nhà lập quốc tin rằng chính quyền địa phương vững mạnh là nền tảng để bảo vệ quyền tự do của người dân.

Kiến tạo nước Mỹ: Quyền lực của chính phủ dựa trên nguyên tắc đa số, nhưng quyền của thiểu số vẫn được bảo vệ...

Nguyên tắc lập quốc thứ 20 của Hoa Kỳ: Quyền lực của chính phủ dựa trên ý chí của đa số (nguyên tắc đa...

Kiến tạo nước Mỹ: Quyền lực của chính phủ cần được định rõ giới hạn – nguyên tắc số 19

Nguyên tắc 19 khi thành lập Hoa Kỳ, yêu cầu xác định và giới hạn quyền lực của chính phủ, cho rằng chính phủ...

Kiến tạo nước Mỹ: Hiến pháp thành văn rõ ràng các nguyên tắc quan trọng – nguyên tắc số 18

Đặc điểm độc đáo của Hiến pháp Hoa Kỳ – hiện thân của trí tuệ tập thể, một kiệt tác hiến pháp thành văn bản đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Kiến tạo nước Mỹ: Kiềm hãm và cân bằng quyền lực để ngăn chặn sự lạm quyền – nguyên tắc số 17

Hệ thống kiềm hãm và cân đối quyền lực lẫn nhau. Nhằm đảm bảo hơn nữa sự hạn chế và cân bằng quyền lực của chính phủ trên cơ sở tam quyền phân lập

Kiến tạo nước Mỹ: Nhà nước tam quyền phân lập– nguyên tắc số 16

Nhà nước nên được chia thành ba bộ phận Lập pháp, hành pháp và tư pháp được thực thi bởi ba cơ quan khác nhau gọi là tam quyền phân lập

Kiến tạo nước Mỹ: Kinh tế thị trường tự do, con đường đến thịnh vượng – nguyên tắc số 15

Hệ thống kinh tế do quy luật tự nhiên mang lại nên chứa đựng hai yếu tố; thị trường tự do và sự giám sát tối thiểu của chính phủ.

Kiến tạo nước Mỹ: Bảo vệ quyền tài sản của người người dân – nguyên tắc số 14

Vai trò của chính phủ là bảo vệ quyền tài sản của người người dân. Không những không cho phép ai lấy tài sản của bạn, mà còn không cho phép chính quyền lấy đi tài sản của người dân dưới bất kỳ hình thức nào.

Kiến tạo nước Mỹ: Hiến pháp bảo vệ người dân trước kẻ cầm quyền độc tài – nguyên tắc số 13

Bởi tư tưởng lề lối lập ra hiến pháp là để ngăn chặn, và kiểm soát những điểm yếu trong bản chất con người của những người nắm quyền. Vì bản chất con người không bao giờ thay đổi, nên hiến pháp cũng sẽ không bao giờ lỗi thời.

Latest news

- Advertisement -spot_img