24 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, 27/09/2021
- Advertisement -spot_img

TAG

Chính trị

Kiến tạo nước Mỹ: Nhà nước tam quyền phân lập– nguyên tắc số 16

Nhà nước nên được chia thành ba bộ phận Lập pháp, hành pháp và tư pháp được thực thi bởi ba cơ quan khác nhau gọi là tam quyền phân lập

Kiến tạo nước Mỹ: Bảo vệ quyền tài sản của người người dân – nguyên tắc số 14

Vai trò của chính phủ là bảo vệ quyền tài sản của người người dân. Không những không cho phép ai lấy tài sản của bạn, mà còn không cho phép chính quyền lấy đi tài sản của người dân dưới bất kỳ hình thức nào.

Kiến tạo nước Mỹ: Hiến pháp bảo vệ người dân trước kẻ cầm quyền độc tài – nguyên tắc số 13

Bởi tư tưởng lề lối lập ra hiến pháp là để ngăn chặn, và kiểm soát những điểm yếu trong bản chất con người của những người nắm quyền. Vì bản chất con người không bao giờ thay đổi, nên hiến pháp cũng sẽ không bao giờ lỗi thời.

Nguồn gốc Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ

Mặc cho căng thẳng ngày càng dâng cao giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Nhưng cả hai đều bắt nguồn từ một Đảng. Cùng chia sẻ một mục đích là tạo ra một chính phủ do dân và vì dân.

Kiến tạo nước Mỹ: Chính thể của Hoa Kỳ là nền Cộng hòa, không phải Dân chủ – nguyên tắc số 12

Hoa Kỳ ngày nay vẫn là nước lãnh đạo các nước tư bản và thế giới tự do, nhưng đã “thấm nhuần” nhiều ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa.

Kiến tạo nước Mỹ: Người dân có quyền lật đổ chính phủ chuyên chế, độc ác – nguyên tắc số 11

Khi sự lạm dụng và cướp bóc kéo dài của chính phủ chuyên chế khiến người dân bị tổn thương, người dân có quyền và trách nhiệm lật đổ chính phủ đó

Kiến tạo nước Mỹ: Phải lấy dân làm gốc là nguồn gốc của quyền lực – nguyên tắc số 10

Trong thời đại không có vua thì địa vị chính trị của toàn dân được nâng lên. Quyền lực của chính phủ cần đến từ toàn dân. Chính phủ đặt dân lên hàng đầu mới được hưởng quyền lực do Thần linh ban cho.

Kiến tạo nước Mỹ: Tạo hóa trao cho con người những quyền cơ bản – nguyên tắc số 9

“Luật tự nhiên vượt lên trên tất cả mọi người, kể cả các nhà lập pháp và những người khác. Luật của nhân gian phải phù hợp với luật tự nhiên”.

Kiến tạo nước Mỹ: Quyền tất yếu của con người không thể bị tước đoạt – nguyên tắc số 8

Chúng ta nói rằng quyền tất yếu mà tạo hóa ban tặng cho con người là tự nhiên. Quyền tự nhiên bao gồm những gì? Có rất nhiều như

Kiến tạo nước Mỹ: Chính phủ là bảo vệ quyền lợi của người dân, không phải để cung cấp sự bình đẳng về vật...

Nếu dân không có quyền lợi nhất định nào đó thì chính phủ cũng không thể có được; vì vậy chính phủ cũng giống như một "người dân khổng lồ" mà thôi.

Latest news

- Advertisement -spot_img