Thứ Ba, Tháng Tư 13, 2021
Home Tags Chính trị

Tag: Chính trị

Kiến tạo nước Mỹ: Quyền tất yếu của con người không...

Chúng ta nói rằng quyền tất yếu mà tạo hóa ban tặng cho con người là tự nhiên. Quyền tự nhiên bao gồm những gì? Có rất nhiều như

Kiến tạo nước Mỹ: Chính phủ là bảo vệ quyền lợi...

Nếu dân không có quyền lợi nhất định nào đó thì chính phủ cũng không thể có được; vì vậy chính phủ cũng giống như một "người dân khổng lồ" mà thôi.

Kiến tạo nước Mỹ: Mọi người sinh ra điều bình đẳng...

Có người sinh ra đã cao lớn, có người thấp bé, có người sinh ra mập mạp, có người lại rất gầy, có người sinh ra đã bị tật nguyền ... ở đời có kẻ giàu người nghèo thì làm sao mọi người sinh ra điều bình đẳng được?.
Nhà lãnh đạo phải có phẩm hạnh cao quý

Kiến tạo nước Mỹ: Nhà lãnh đạo phải có phẩm hạnh...

Muốn làm quan phải dựa vào đức độ và tài năng, chứ không phải sự giàu có và xuất thân. Đó là danh dự chứ không phải tiền bạc, là một kiểu phụng sự - cống hiến.

Kiến tạo nước Mỹ: Con người phải có nền tảng đạo...

nếu dân chúng không đủ đạo đức và ý thức thì sẽ không thể đạt được tự chủ, cuối cùng sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Vì vậy, phải tự kiểm điểm bản thân, xem liệu họ có đủ đạo đức và ý thức để tự trị được hay không
Kiến quốc hoa kỳ

Kiến tạo nước Mỹ: Sống và làm việc tuân theo quy...

Nguyên tắc đầu tiên của Hoa Kỳ nói một cách thẳng thắn hơn, nền tảng là tin vào Chúa và tôn trọng Chúa, quan tâm người khác như chính

Kiến tạo nước Mỹ – Nguồn gốc chính thể của Hoa...

Hình thức chính thể của Hoa Kỳ thực sự không được tạo ra từ hư vô. Một trong những nguồn gốc của là đến từ người Anh cổ đại, được gọi là Anglo-Saxon

Kiến tạo nước Mỹ – Sự cân bằng trung lập giữa...

Hoa Kỳ muốn có pháp luật, nhưng không thể để những người cầm quyền định ra pháp luật. Hoa Kỳ chọn người dân để làm luật
Hiến pháp Hoa Kỳ

Kiến tạo nước Mỹ – Bối cảnh của bản hiến pháp...

Vào tháng 5/1787, những người cha lập quốc của Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 4 tháng tại Philadelphia, để đưa ra một quy ước về hiến pháp.
Câu lạc bộ chia sẻ kiến thức KSC -Đóng gói tri thức - Thành lập hiến pháp Hoa Kỳ - 28 nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ

Kiến tạo nước Mỹ – Hiến pháp Hoa Kỳ Bước nhảy...

Việc thành lập Hoa Kỳ không phải là một thành tựu ngẫu nhiên, mà là một bản tóm tắt có hệ thống, là một công thức (formula), hay một loại “bí quyết”.