Thứ Ba, Tháng Tư 13, 2021
Home Tags Kinh tế chính trị

Tag: Kinh tế chính trị

Mandeville kể truyện ngụ ngôn về loài ong

Tổ ong mà Mandeville mô tả, là đại diện thu nhỏ cho những người dân Anh sống xa hoa, ranh mãnh đầu thế kỷ XVIII. Xã hội chạy đua theo tư lợi mang đến những kết quả đầy nghịch lý như thế nào?

Toàn cầu hóa, nước giàu bốc lột nước nghèo nhìn từ...

Toàn cầu hoá với kỷ nguyên thương mại tự do toàn cầu đang làm gia tăng sự phụ thuộc, bất bình đẳng và bóc lột giữa các nền kinh tế.