Thứ Năm, Tháng Một 28, 2021
Home Tags KOLs

Tag: KOLs

KOLs Và Sự Ảnh Hưởng Kinh Hoàng – Phần 2

Ngoài những chiến lược Marketing, thì KOLs đóng vai trò kiểm tra sự ảnh hưởng của nó. Vẻ ngoài công ty thường gắn liền với sự xuất hiện liên quan của KOLs.

KOLs Và Sự Ảnh Hưởng Kinh Hoàng

Ngoài những chiến lược Marketing, thì KOLs đóng vai trò kiểm tra sự ảnh hưởng của nó. Vẻ ngoài công ty thường gắn liền với sự xuất hiện liên quan của KOLs.