Thứ Ba, Tháng Tư 13, 2021
Home Tags Xây dựng quốc gia

Tag: Xây dựng quốc gia

Kiến tạo nước Mỹ: Mọi người sinh ra điều bình đẳng...

Có người sinh ra đã cao lớn, có người thấp bé, có người sinh ra mập mạp, có người lại rất gầy, có người sinh ra đã bị tật nguyền ... ở đời có kẻ giàu người nghèo thì làm sao mọi người sinh ra điều bình đẳng được?.

Kiến tạo nước Mỹ: Đấng sáng tạo tạo ra mọi thứ...

Khi người Mỹ xuất hiện trước tòa, trước các phiên điều trần của Quốc hội, và khi Tổng thống nhậm chức. Họ phải thề với Thượng đế, trung thực hoặc trung thành với nhiệm vụ của mình.

Kiến tạo nước Mỹ: Tầm quan trọng của tín ngưỡng,...

Tôn giáo, đạo đức và tri thức, cần thiết cho chính phủ tốt và hạnh phúc của nhân loại, trường học và phương tiện giáo dục sẽ mãi mãi được khuyến khích
Nhà lãnh đạo phải có phẩm hạnh cao quý

Kiến tạo nước Mỹ: Nhà lãnh đạo phải có phẩm hạnh...

Muốn làm quan phải dựa vào đức độ và tài năng, chứ không phải sự giàu có và xuất thân. Đó là danh dự chứ không phải tiền bạc, là một kiểu phụng sự - cống hiến.
Kiến quốc hoa kỳ

Kiến tạo nước Mỹ: Sống và làm việc tuân theo quy...

Nguyên tắc đầu tiên của Hoa Kỳ nói một cách thẳng thắn hơn, nền tảng là tin vào Chúa và tôn trọng Chúa, quan tâm người khác như chính

Kiến tạo nước Mỹ – Nguồn gốc chính thể của Hoa...

Hình thức chính thể của Hoa Kỳ thực sự không được tạo ra từ hư vô. Một trong những nguồn gốc của là đến từ người Anh cổ đại, được gọi là Anglo-Saxon
Hiến pháp Hoa Kỳ

Kiến tạo nước Mỹ – Bối cảnh của bản hiến pháp...

Vào tháng 5/1787, những người cha lập quốc của Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp kéo dài 4 tháng tại Philadelphia, để đưa ra một quy ước về hiến pháp.
Câu lạc bộ chia sẻ kiến thức KSC -Đóng gói tri thức - Thành lập hiến pháp Hoa Kỳ - 28 nguyên tắc lập quốc của Hoa Kỳ

Kiến tạo nước Mỹ – Hiến pháp Hoa Kỳ Bước nhảy...

Việc thành lập Hoa Kỳ không phải là một thành tựu ngẫu nhiên, mà là một bản tóm tắt có hệ thống, là một công thức (formula), hay một loại “bí quyết”.