2. NHỮNG NGHIÊN CỨU TÂM LÝ HỌC VỀ TƯ DUY Ở VIỆT NAM.

– Từ những năm 60 của thế kỉ XX; đã có rất nhiều nghiên cứu về góc độ triết học và tâm lý học.

– Từ những năm 90 của thế kỉ XX; đã đi sâu vào nghiên cứu khả năng tư duy của học sinh phổ thông

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Khoa-học-tư-duy-tâm-lý-học-Tràn-Thị-Minh-Anh-donggoitrithuc-ksc-9.jpg

KẾT LUẬN:

“Dù với các nền văn hóa khác nhau thì việc dạy học theo nguyên tắc khái quát nội dung đều có tác động tích cực đến sự phát triển tâm lý của học sinh nói chung và duy lý luận nói riêng”.

TƯ DUY LÀ GÌ?

– Những công trình nghiên cứu của các nhà tâm lý học đã chứng minh rằng. “Có nhiều kiểu tư duy khác nhau, trong đó duy lý luận bằng khái niệm là trình độ cao nhất”

– Trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứng, khẳng định. Tư duy là sản phẩm cao cấp của một dạng vật chất hữu cơ có tổ chức cao, đó là bộ não của con người. Trong quá trình phản ánh hiện thực khách quan bằng những khái niệm, phán đoán,… tư duy bao giờ cũng có mối liên hệ nhất định với một hình thức hoạt động của vật chất; với sự hoạt động của não người.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Khoa-học-tư-duy-tâm-lý-học-Tràn-Thị-Minh-Anh-donggoitrithuc-ksc-10.jpg

– Phản ánh biện chứng. “là một quá trình phức tạp và mâu thuẫn của sự tác động qua lại giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính; giữa hoạt động tư duy và hoạt động thực tiễn; là một qua trình trong đó con người không thích nghi một cách thụ động với thế giới bên ngoài; mà tác động tới nó, cải tạo và bắt nó phục tùng những mục đích của mình”.

– Theo L.X.Vugotxki: “Khi nói về khái niệm thông thường; chúng tôi cho rằng giao tiếp với môi trường xã hội rộng rãi và thiếu hệ thống là chỉ báo cơ bản của điều kiện phát triển nguồn gốc của nó. Cái quyết định đối với khái niệm khoa học là chúng lĩnh hội và phát triển dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của giáo viên và tri thức ở đây được cung cấp cho trẻ em hệ thống nhất định”.

– X.L.Rubinstein nhấn mạnh; lập trường cơ bản có tính chất nguyên lý đặc trưng cho tâm lý với luận điểm. “Tư duy trong khái niệm là một hành động với các khái niệm về đối tượng tức là với các đối tượng được phản ánh trong khái niệm”

“Chúng ta đã biết, nét đặc trưng chung nhất trong phương thức tồn tại của tâm lý người là tư duy với tư cách là một quá trình, một hoạt động”. X.L.Rubinstein.

– Theo nhà tâm lý Xô Viết K.K.Plantonov. Tất cả các thao tác tư duy đều được diễn ra một cách tự động, nhanh chóng.

Về việc định nghĩa tư duy với góc độ này hay góc độ khác như mô tả, phân tích đặc trưng,… Chẳng hạn:

NHÀ TÂM LÝQUAN NIỆM VỀ TƯ DUY
X. L. Rubinstein“thâm nhập vào những tầng mới của bản thể, là giành lấy và đưa ra ánh sáng những cái cho đến nay vẫn giấu kín trong cõi sâu bí ẩn”
O. K. Chikhomirov“là một quá trình, một hoạt động nhận thức mà sản phẩm của hoạt động này được đặc trưng bằng sự phản ánh khái quát, gián tiếp hiện thực”
V.A. Kruteski“là quá trình nhận thức và khái quát thế giới khách quan”
Nguyễn Quang Uẩn“là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết”
Phạm Thị Đức“là một hoạt động nhận thức của cá nhân mà kết quả của hoạt động này được đặc trưng không chỉ bằng sự phản ánh hiện thực một cách khái quát, gián tiếp, mà còn bằng cả sự chiếm lĩnh, vận dụng những phương pháp của sự phản ánh đó”
Tập thể tác giả: Trần Minh Đức, Nguyễn Quang Uẩn, Ngô Công Hoàng, Hoàng Mộc Lan“là một quá trình nhận thức, phản ánh những thuộc tính của bản chất, những mối liên hệ và quan hệ có tính quy luật của sự vật, hiện tượng mà trước đó ta chưa biết”

TƯ DUY LÀ MỘT QUÁ TRÌNH:

–  Vì nó diễn ra theo các bước kế tiếp: mở đầu – diễn biến – kết thúc

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Khoa-học-tư-duy-tâm-lý-học-Tràn-Thị-Minh-Anh-donggoitrithuc-ksc-11.jpg

TƯ DUY LÀ MỘT HOẠT ĐỘNG:

– Trong quá trình tư duy khi muốn đạt được mục đích đặt ra; chủ thể tư duy phải tiến hành các THAO TÁC TRÍ TUỆ:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Khoa-học-tư-duy-tâm-lý-học-Tràn-Thị-Minh-Anh-donggoitrithuc-ksc-12.jpg

– Cho dù chưa có sự thống nhất hoàn toàn. Nhưng các nhà tâm lý học đều thừa nhận bản chất tư duy có một số đặc điểm sau:

Khoa-học-tư-duy-tâm-lý-học-Trần-Thị-Minh-Anh-donggoitrithuc-ksc-13.jpg

Trần Thị Minh Anh viết từ công trình nghiên cứu KHOA HỌC TƯ DUY TỪ CÁCH TIẾP CẬN CỦA TÂM LÝ HỌC của PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments