27 C
Ho Chi Minh City
Thứ Sáu, 22/09/2023
Sample author description
Sample author description

Sample author name

Sample author description

Discover

Trending

Giải trí hoá sự học

Giải trí không hề là vấn đề, nhưng nhiều thứ bị giải trí hoá mới là vấn đề, nhất là sự học!

Kiến tạo nước Mỹ: Tuân thủ luật pháp hơn là tuân theo ý chí lãnh đạo – nguyên tắc số 22

chúng ta phải dùng pháp luật để quản lý con người chứ không phải dùng ý chí con người để quản lý con người, tức là dùng pháp quyền hơn là dùng sự cai trị của con người. Công dân phải tuân thủ luật pháp hơn là theo ý chí lãnh đạo.

Kiến tạo nước Mỹ: Thiết lập chính quyền địa phương vững mạnh – nguyên tắc số 21

Các nhà lập quốc tin rằng chính quyền địa phương vững mạnh là nền tảng để bảo vệ quyền tự do của người dân.

Kiến tạo nước Mỹ: Quyền lực của chính phủ dựa trên nguyên tắc đa số, nhưng quyền của thiểu số vẫn được bảo vệ...

Nguyên tắc lập quốc thứ 20 của Hoa Kỳ: Quyền lực của chính phủ dựa trên ý chí của đa số (nguyên tắc đa...

CHÂU Á VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO? – SỰ THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC NỀN KINH TẾ

Cuốn sách Châu Á vận hành như thế nào? có thể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm đến kinh tế châu Á.