25 C
Ho Chi Minh City

Hướng nội tồn tại trong thế giới mà Hướng Ngoại là con cưng của xã hội như thế nào?

Bản tính Hướng nội khiến cho chúng ta nghĩ đó là một cá thể khép kín, có xu hướng tự kỉ hay quá...

TÂM LINH, GÓC NHÌN KHOA HỌC

Tâm linh luôn hiện hữu xung quanh ta, tại sao người xưa có câu 3 hồn 7 vía, liệu tâm linh có liên quan đến khoa học hay chỉ là một thứ vô hình không có thật.

Kinh tế cấm đoán

Nguồn gốc của cấm đoán có thể được tìm thấy trong các lý thuyết đạo đức và tôn giáo. Các nhà đạo đức và tôn giáo thường tin rằng một số hành vi là sai trái và cần phải bị ngăn cấm

Siddhartha Hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống

Cuốn sách "Siddhartha" là một lời nhắc nhở quý giá cho tuổi trẻ. Nó cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa cuộc sống không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở nơi bản thân.

Tại sao ta cần “nguyên tắc chung”?

Đôi khi thứ chúng ta đã biết và thứ người khác hiểu khác nhau, cần thảo luận để ra một bộ nguyên tắc chung để cả hai cùng bám vào!

Latest Articles