35 C
Ho Chi Minh City

Siddhartha Hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống

Cuốn sách "Siddhartha" là một lời nhắc nhở quý giá cho tuổi trẻ. Nó cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa cuộc sống không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở nơi bản thân.

Tại sao ta cần “nguyên tắc chung”?

Đôi khi thứ chúng ta đã biết và thứ người khác hiểu khác nhau, cần thảo luận để ra một bộ nguyên tắc chung để cả hai cùng bám vào!

Sự tích cực của nhà đầu cơ chứng khoán mang lại cho thị trường

Các nhà đầu cơ chứng khoán có thể giúp giảm thiểu rủi ro thiếu thanh khoản bằng cách sẵn sàng mua cổ phiếu khi không có người mua và bán cổ phiếu khi không có người bán.

Tác động tiêu cực của các nhà đầu cơ chứng khoán

Đầu cơ chứng khoán là hoạt động đầu tư tập trung vào việc đẩy giá cổ phiếu tăng cao một cách nhanh chóng, thậm chí đột ngột, mà không cần quan tâm đến giá trị thực chất của công ty.

Giải trí hoá sự học

Giải trí không hề là vấn đề, nhưng nhiều thứ bị giải trí hoá mới là vấn đề, nhất là sự học!

Latest Articles